ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุมนักกีฬา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 10 ตุลาคม 2563 ประกอบด้วยชนิดกีฬาดังต่อไปนี้ เซปักตะก้อ ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล เบตอง มวยสากลสมัครเล่น และกรีฑา