วันที่ 16 กันยายน 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการ โครงการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สมัยสามัญระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง