9 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเภอเชียงรุ้ง จัดกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติดภายใต้กิจกรรม To Be Number One ปีการศึกษา 1/2563 โดยมีนายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เเละรับชมโชว์ Cover Dance To Be Number One จาก คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์วิทยวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง