วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ยินดีต้อนรับนางจิตติมา น่วมนิ่ม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เข้ามาฝึกประสบการณ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 ในสถานศึกษาระหว่าง วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคมถึงวันที่ 3 กันยายน 2563