วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00น. วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นำโดยนายลิขิต. ขัดแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตไม่คิดโกง ภายใต้กิจกรรม ทุกเสียง คือ “พลัง” ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเลือกนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยคนต่อไป ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง