วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2563 คณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย นำโดยนายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายชนะ สีพะนามน้อย และ นายลิขิต ขัดแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เดินทางไปร่วมประชุมผู้บริหารฯ และร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2563 ระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน  โดยมีนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย