วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00น. วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นำโดย นายชนะ สีพะนามน้อย และนายลิขิต ขัดแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ  ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนางปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมคณะ และนางสาวนรินทร์ณา หน่อท้าว หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ได้นำครูที่ปรึกษาโครงการฯ กลุ่มนักเรียนผู้ประกอบธุรกิจฯ ในสถานศึกษา จำนวน 6 ธุรกิจ ปรกอบด้วย ร้านกาแฟ , EP แอร์เซอร์วิส , อินทนิลวอเตอร์ , ร้านเฟอร์นิเจอร์ , ธุรกิจค้าปลีก , และธุรกิจคาร์แคร์ เข้ารับการประเมินผลงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย