กิจกรรมหน้าเสาธง วัน จันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ประจำปีการศึกษา 2563 ออกมาพบปะนักเรียนนักศึกษาและกล่าวนโยบายโดยจะมีการเลือกตั้ง ในวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ wice hall และนายลิขิต ขัดแก้ว รองอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปี 2563