วันเสาร์ ที่ 15 และ วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2563 ที่ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งได้จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และภัยธรรมชาติ ประจำปี 2563 นำโดยนายชนะ. สีพะนามน้อยและนายลิขิต. ขัดแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรโดยมีนายปกรณ์. สุริวรรณ นายอำเภอเชียงแสนเป็นประธานเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม