วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563 ที่ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง โดยนายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานการเปิดโครงการพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ด้วยสมุดสะสมความดี เก่ง มีความสุข ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประจำปี 2563 โดยมีว่าที่ ร.ต. สุขุม. กาญจนสุริยกิจ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลองเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ตึกอำนวยการ ห้องประชุม ชั้น 3