29 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยนายจิตรกร ธิวงค์เวียง ปลัดอาวุโสอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดโครงการ เเละมี ด.ต.สุขเกษม วงศ์ชัย เป็นวิทยาการในการบรรยายโทษภัยของยาเสพติด มีคณะผุ้บริหารคณะครูเเละนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม ณ หอประชุมเอนกประสงค์