24 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง โดยนายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอเนกประสงค์