วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นำโดยนายณัฐนนท์   ภู่อริยพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและครูผู้ประสานงานทุกโรงเรียน ได้เข้าร่วมในโครงการประชุมสร้างความเข้าใจ ปัญหา และอุปสรรคในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง