20 กรกฎาคม 2563 นายชนะ สีพะนามน้อย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะครูเเละบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับ นายลิขิต ขัดแก้ว ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะผู้ติดตาม เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง