วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563 ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 โดยมีนายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563 พบปะพูดคุยกับนักศึกษาในเรื่อง การป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 การทำกิจกรรมของสถานศึกษา การแต่งกายตามระเบียบของวิทยาลัยฯ เเละหัวหน้างานกล่าวขอบเขตของงานเเต่ละงาน