23​ มิถุนายน​ 2563​ วิทยาลัย​การ​อาชีพ​เวียงเชียง​รุ้ง​ จัดประชุมการประเมินการเตรียมพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563​ เพื่อให้สถานศึกษาปลอดภัยจากโควิด 19 เเละสามารถ​จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ​ ณ ห้องประชุมชั้น​ 3