เฟสบุ๊ค งานทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ (แบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา ๒๕63

ลงทะเบียนออนไลน์คลิกที่นี่