วันเสาร์ที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายณัฐนนท์ ภู่ริยพงศ์ นำคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมงานอุปสมบทคุณครูกิตติพันธ์ ปันน้อย ณ วัดดอนน้อย ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน