วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการ นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์  ,นายวุฒิชาติ ตุงคศิริวัฒน์ และนายธิร์ปพน นันตัง หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน เดินทางไปประสานงานความคืบหน้าการก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคเชียงแสน  เข้าพบนายอำเภอเชียงแสน นายปกรณ์ สุริวรรณ และ นายกัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15  และนายรุ่งรัตน์ มานะรุ่งเรือง หัวหน้าสำนักงานที่ดิน อำเภอเชียงแสน