วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นำโดยนายชนะ สีพะนามน้อยรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ"จิตอาสาทำความสะอาดโรงพยาบาล สถานพยาบาล" เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล โดยนายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมี พ.ญ.นงนุช มารินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ร่วมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานและบันทึกภาพร่วมกับบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง