วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายณัฐนนท์ ภู่ริยพงศ์ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ถ่ายทอดสด ผ่านทางระบบ Video Conference การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่งในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

1. ประกาศ ศธ 1 มิ.ย. 63

2. ข้อกำหนดฉบับที่ 9.pdf

3. คำสั่ง ศบค 4-63.pdf

คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา V1-compressed.pdf