"ปฐมนิเทศพนักงานขับรถ" 2 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นายชาญชัย แสนจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้พบปะ ให้คำเเนะนำในการปฎิบัติงาน