วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางสมศิริ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งพร้อมด้วยผู้แทนครู เข้ากราบนมัสการ เจ้าอาวาสวัดทุ่งก่อ กราบสักการะพระพุทธรูปองค์พระประธานและถวายสักการะบูชารอยพระพุทธบาท ณ วัดดอยพระบาททุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย