16 พฤษภาคม​ 2566 ที่ผ่านมา​ วิทยาลัย​การ​อาชีพ​เวียงเชียง​รุ้ง​ ได้ออกให้ความรู้​ผู้ติดยาเสพติด​โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของอำเภอเวียงเชียง​รุ้ง​ จังหวัด​เชียงราย​ ผู้เข้ารับการฟื้นฟู จำนวน 50 คน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดภายใต้กรอบแนวคิด “ผู้เสพคือผู้ป่วย” ที่จะต้องได้รับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้อง และต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมด้านการประกอบอาชีพ การศึกษา ณ​ ทีื่ว่าการอำ​เภอเวียงเชียง​รุ้ง​ จังหวัด​เชียงราย