16 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นำโดยนางสมสิริ นคราวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานฝ่ายต่างๆ อัตราค่าลงทะเบียนเรียน และการดำเนินโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น1 ตึกอำนวยการ