16 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จัดโครงการ​เข้าค่าย​คุณธรรม​ จริยธรรม​ นักเรียน​ นักศึกษา​ ปีการศึกษา 2566 โดยนางสมศิริ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดโครงการ เเละมีพระมหาธานี ปภฺสฺสโร เเละ จ.ส.ต.วิษณุพร อ่อนคำเหลือง เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง