15 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จัดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 โดยมีนางสมศิริ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566 พบปะพูดคุยกับนักศึกษาในเรื่อง การทำกิจกรรมของสถานศึกษา การแต่งกายตามระเบียบของวิทยาลัยฯ เเละหัวหน้างานกล่าวขอบเขตของงานเเต่ละงาน