วันที่ 6 มีนาคม 2566 คณะครู วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้ศึกษาดูงาน บริษัททาดาไลฟ์ จำกัด ณ จังหวัด นนทบุรี และได้นิเทศติดตามนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาเทคนิคยานยนต์ ณ จังหวัดอยุธยา