วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นำโดยนายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยคณะครู มาส่งให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 และ ปวส.1 ออกเดินทางไปฝึกประสบการณ์ร่วมกับบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัดและบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย) จำกัด