28 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง โดยนายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยผู้บริหาร เเละบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ณ หอประชุมร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง