24 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการนายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง