ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง