รับสมัครผู้เรียน (เข้าร่วม) โครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 75 ชั่วโมง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดคลิกอ่านต่อด้านล่าง