วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2566 นำโดย นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งและนางสาวนววรรณ เพชรี่ รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประสานงาน คณะกรรมการประจำสนามสอบ