วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 เนื่องด้วยทางบริษัท ณิลาวรรณ จำกัด ได้มาถ่ายทำ VTR โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาได้เลือกวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งในการจัดทำ VTR และจะออกอากาศในรายการ หนทางพารวย ในวันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2566 ในเวลา 06.40-06.55 น. ช่อง 7HD