วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ พานักเรียน นักศึกษา เดินทางไปอบรมทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ณ ฮอนด้า กรีนวิง สาขาเจ็ดยอด เชียงราย โดยได้รับการฝึกอบรมอย่างสนุกสนาน ได้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงจากวิทยากร เพื่อใช้ในการขับขี่ยานพาหนะได้อย่างปลอดภัย