วันที่ 20 มกราคม 2566 นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง และ นายภาคิน พรหมราช รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบาย จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง