วันอังคาร ที่ 3 มกราคม 2566 ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นายสถิตย์ ปริปุณณากรณ์ พบปะนักเรียนนักศึกษาเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 พร้อมกับให้คำอวยพร นักเรียน นักศึกษา