วัน พฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นำโดยนายสถิตย์  ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นำบุคลากรทางการศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา นายภาคิน พรหมราช  นางสาวนววรรณ เพชรี่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะครู นายชาญชัย แก้วเถิน หัวหน้าแผนกช่างยนต์ ครูดนุพล มามูล และนักเรียน นักศึกษา และนางสาวสุภาพร ภูเขียว เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ร่วมพิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน ณ ศูนย์ร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย