วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยเเละสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้นิเทศ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ผ่านทาง Video Conference โดยมีนายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง เป็นประธานการประเมินครั้งนี้