วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายภาคิน พรหมราช รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวนววรรณ เพชรี่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูมานะ เตชะปิตุและครูจิรายุ ศีติสาร มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งได้นำ นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565 

ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาและคณะครูผู้ควบคุม ที่ได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับเหรียญทอง ซึ่งได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ต่อไป