15 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เข้ารับการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายธเนศ คงวังทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีพิจิตร เป็นประธานในการประเมินครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะ เเละนำคณะกรรมการลงพื้นที่ในสวนชีววิถีภายในวิทยาลัยฯ