9 พฤศจิกายน 2565 นายสถิตย์ ปุริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วย นายภาคิน พรหมราช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน หัวหน้างานกิจกรรม ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ์ ครูที่ปรึกษา อวท. และคณะกรรมการ อวท. ปี 2564 และปี 2565

ร่วมพิธีเปิดงาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย