8 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วันลอยกระทง 2565 โดยมีนายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวรสระน้ำ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง