3 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง โดยได้รับเกียรติจากนายยุทธการ ตั้งปัญญาศักดิ์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นประธานในการประเมิน และกล่าวต้อนรับคณะประเมินโดยนางสาวนววรรณ เพชรี่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ณ หอประชุมร่มราชพฤกษ์