ประชาสัมพันธ์จากงานกิจกรรม แจ้งหมายกำหนดการและขอเชิญร่วมงาน "กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565" ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ สระน้ำชีววิถี วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง