23 กันยายน 2565 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มอบดอกไม้ให้กับ นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เนื่องในโอกาสย้ายไปปฎิบัติราชการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย