ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง แจ้ง เรื่อง การเปิด-ปิดภาคเรียนที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง