Print
Hits: 549

19 กันยายน 2565 โดยนายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้า กรีนวิง ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดเชียงรายบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% และรู้วินัยจราจร ในการดำเนินโครงการดังกล่าวฯ มีคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมฯ ณ หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง