ประกาศ จากวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน